Overgewicht jongeren

Schattingen De cijfers op wijk- en buurtniveau moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. De gepresenteerde wijk- en buurtcijfers zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met deze gemeentecijfers. Samenvatting Huidige situatie Trends Gevolgen Alles uitklappen.

Tussen  en  is het percentage kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar met overgewicht en ernstig overgewicht  obesitas nauwelijks veranderd. In ging het om 2 procent. In de jaren tachtig was dit nog ongeveer 7 procent. Wanneer echter de jongeren zelf bevraagd wordt of ze zichzelf te dik vinden is het percentage die dat vindt significant hoger onder de meisjes.

Overgewicht jongeren really. join

  • Daarentegen is iets minder dan 80 procent van de jongeren in de laagste inkomensgroep de afgelopen 12 maanden bij de tandarts geweest, tegenover ruim 86 procent in de hoogste inkomensgroep. Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.
  • GGD Kennemerland, zie www.

Als mensen zelf hun gewicht en lengte rapporteren, zijn zij geneigd om hun gewicht te onderschatten en hun lengte te overschatten. De BMI is hoger naarmate iemand, bij gelijkblijvende lengte, zwaarder is. Gezondheid voor iedereen?

Overgewicht jongeren
Rated 5/5 based on 79 review
blog het mentale dieet plan 6898 | 6899 | 6900 | 6901 | 6902 hoe kun je afvallen in 1 dag